Mūsų siekiai

Mes siekiame, kad vienos šalies sukaupta patirtimi ir žiniomis galėtų pasinaudoti kitos šalies žmonės. Mūsų dviejų šalių vystymosi keliai 20 amžiuje buvo pakankamai skirtingi, ir tai atsispindi socialiniuose bei kultūriniuose skirtumuose. Skirtingai buvo akcentuojami daugybė klausimų ir skirtingai sprendžiamos įvairios problemos. Mūsų narystė Europos Sąjungoje, interneto įtaka bei patirtis dirbant ir keliaujant vieniems pas kitus įkvepia ir skatina siekti lygių galimybių ir gyvenimo standartų. Jeigu vienos šalies žmonės gali naudotis mokslo pasiekimais ar visuomenine praktika, kodėl gi nesuteikus tokių pačių galimybių ir kitos šalies gyventojams? Ypač tuomet, kai praktinę patirtį galima perduoti nepatiriant jokių ar bent jau didelių išlaidų. TTT fondo įsitikinimu, mūsų bendražmogiškoji prigimtis turėtų skatinti mus dalintis gaunama nauda. Todėl ieškome sričių, kuriose vienos šalies sukaupta profesinė patirtis galėtų būti perduodama kitos šalies žmonių labui. Skyrelyje Projektai aprašomos sritys, kuriose jau esame šį tą nuveikę. Neabejojame, kad yra dar daugybė kitų galimų mainų sričių, tačiau mūsų siekius šiek tiek riboja TTT fondo patikos valdytojų galimas skirti laikas bei mūsų finansiniai ištekliai.