Paliatyvioji priežiūra

Bendra informacija

Rūpindamiesi gyvenimo saulėlydį pasitinkančio žmogaus poreikiais, turėtume matyti visą žmogų ir jo socialinę situaciją. Tik taikydami tokį holistinį principą galėsime užtikrinti individualiems poreikiams pritaikytą priežiūrą.

Kiekvienam iš mūsų kažkuriame mūsų gyvenime etape gali tekti prižiūrėti mums artimus žmones arba įgyti profesionalių sveikatos priežiūros gebėjimų.

Vieno iš pagrindinių TTT fondo projekto tikslas yra nustatyti žmonių, kuriems diagnozuota onkologinė liga, Lietuvoje poreikius jiems stengiantis gyventi visavertį gyvenimą savo bendruomenėje. Kai kuriems pacientams ligos požymiai nesusilpnėja, todėl pagalba jiems reikalinga iki gyvenimo pabaigos. Jiems iškeliavus į anapus, pagalbos gali reikėti ir jų artimiesiems.

Mūsų žiniomis, nors per pastaruosius penkiolika metų paliatyvioji priežiūra Lietuvoje ir pažengė į priekį, dėl lėšų ir kitų išteklių stygiaus sveikatos priežiūros specialistams vis dar tenka imti pavyzdį iš JK, kur jie gauna entuziastingos pagalbos. Ši pagalba pirmiausiai ateina patarimų forma iš tokių organizacijų, kaip Marie Curie Cancer Care, Macmillan Cancer Support, Cancer Choices ir Šv. Kristoforo slaugos ligoninė Sydenham rajone šalia Londono.

Trumpai apie šiuolaikinę paliatyviąją priežiūrą

Šv. Kristoforo slaugos ligoninę (St. Christopher’s Hospice) įkūrė Dame Cicely Saunders, šiuolaikinės paliatyviosios priežiūros judėjimo idėjinė pradininkė, diegusi aukščiausius mirštančio asmens priežiūros standartus.

1967 m. įkurta Šv. Kristoforo slaugos ligoninė tapo pavyzdžiu šimtams naujų paliatyviosios slaugos ligoninių Jungtinėje Karalystėje ir daugiau nei 95 kitose šalyse. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Dame Cicely lankėsi Kauno slaugos Ligoninėje ir tapo tikru įkvėpimo šaltiniu savo darbui atsidavusiems ligoninės darbuotojams. Jos nuotrauka kabo šioje ligoninėje.

JK parama

Kauno slaugos ligoninė yra susigiminiavusi su šiaurės Brente, Anglijoje, esančia Šv. Luko slaugos ligonine (St. Luke’s Hospice), kuri jau daugelį metų savo lietuviškai partnerei teikia paramą vystant aukštos kokybės profesionalias paliatyviosios priežiūros paslaugas Lietuvoje. Pastarąjį kartą grupė specialistų iš Kauno universiteto, Kauno slaugos ligoninės ir kitų įstaigų lankėsi Šv. Luko slaugos ligoninėje 2010 m. vasarį. Šv. Luko slaugos ligoninės direktorius Mike Coward, kuris yra Britanijos – Lietuvos bendrijos narys, supažindino TTT su šiais paliatyviosios priežiūros specialistais.

Savanoriai

TTT daug dėmesio skiria savanoriškai veiklai ir šioje srityje deda visokeriopas pastangas, kad Lietuvos sveikatos priežiūros specialistai galėtų pasisemti patirties iš JK, kurioje esama puikių savanoriškais pagrindais teikiamos pagalbos pavyzdžių.

Į individualų pacientą orientuota paliatyvioji priežiūra reiškia, kad nepagydoma liga sergančiam ligoniui kartu su profesionalia medicinine pagalba ir slaugymu teikiama ir emocinė, dvasinė bei socialinė parama.

Tinkamai parengtų savanorių darbas gali būti labai svarbus padedant specialistams teikti holistinę pagalbą ligoniams ir jų artimiesiems.

Užmezgę ryšius su Kaune aktyviai veikiančios paliatyviosios priežiūros sektoriumi, 2010 m. birželį TTT fondas surengė pažintinę kelionę į Londoną nedidelei grupei sveikatos priežiūros specialistų, kurie norėjo daugiau sužinoti apie galimą savanorių indėlį. Šie specialistai apsilankė Šv. Kristoforo slaugos ligoninėje, paramos sergantiems vėžiu centre „Marie Curie Cancer Care“, Šv. Juozapo slaugos ligoninėje (St. Joseph’s Hospice), slaugos namuose paslaugas teikiančioje organizacijoje „Hospice at Home“ ir pagalbos sergantiems vėžiu centre CYANA. Šios organizacijos parodė, kokia svarbi yra savanorių veikla, be kurios jos iš tiesų netgi negalėtų deramai funkcionuoti.

Artimiausi planai

2010 m. spalį Lietuvoje jau trečią kartą lankysis mūsų sena pažįstama iš Šiaurės Airijos Madeleine Mulgrew, kuri dalyvaus Paliatyvios priežiūros asociacijos  Kaune rengiamoje konferencijoje. Madeleine yra viena iš organizacijos Cancer Choices įkūrėjų ir jos pirmininkė. Tai yra paramos vėžiu sergantiems žmonėms centras, kuris teikia paslaugas kaimo vietovėse Danganone (Dungannon), kur gyvena ir nemažai lietuvių. Madeleine taip pat turi daug patirties rengiant bei vertinant savanorius organizacijai „Macmillan Cancer Support“ ir skatina savanorišką darbą teikiant visokeriopą pagalbą onkologiniams ligoniams.

TTT fondui gerai žinomos pastangos surasti lėšų ir specialistų – tiek profesionalų, tiek savanorių – statant pirmąją nepagydomų ligonių slaugos ligoninę Lietuvoje. Šiuo tikslu tikimasi kitą vasarą surengti šio projekto kūrėjų kelionę į Šiaurės Airijos Antrimo miestą susipažinti su analogiška slaugos ligonine, kuri turėtų atverti duris 2011 m. pavasarį.

Mums didelė garbė dirbti su Lietuvos paliatyviosios priežiūros  specialistais – mes vertiname jų atvirumą mūsų siūlomai pagalbai užmegzti ryšius su reikiamas žinias ir profesinę patirtį turimomis įstaigomis. Tinkamai parengti kvalifikuoti savanoriai laikui bėgant gali palengvinti profesionalų darbo krūvį ir suteikti naują dimensiją holistiniam požiūriui į ligonių slaugą iki jų pat gyvenimo saulėlydžio, pagelbėdami ligoniams ir jų šeimoms lygiai taip pat, kaip tai vyksta ir kaip to tikimasi analogiškose situacijose Jungtinėje Karalystėje.