Patikos valdytojai

Kodėl dalyvauja patikos valdytojai

Visi mūsų fondo patikos valdytojai yra britai ir lietuviai, turintys ryšių su vieni kitų šalimis – žr. Patikos valdytojai. Iš pradžių mes susibūrėme per Britanijos – Lietuvos bendriją (BLB) ir netrukus pajutome, kad galime ne tik skleisti informaciją apie Lietuvą Jungtinėje Karalystėje, bet ir nuveikti gerokai daugiau naudingų darbų. Nusprendėme, kad įsteigę labdaros fondą ryškiu pavadinimu galėsime savo veiklą atskirti nuo kasdienių BLB darbų ir paskatinti asmenis savo aukas skirti aiškiai apibrėžtam tikslui. Grupė BLB narių susitarė įkurti naują labdaros fondą ir tvarkyti jo veiklą kaip patikos valdytojai. Visi jie gyvena Jungtinėje Karalystėje, išskyrus vieną, kuri yra iš Vilniaus. Šiuo metu ieškome dar vieno Lietuvoje gyvenančio patikėtinio. Visi patikos valdytojai laiko fondo veiklai skiria savo nuožiūra ir labai rūpestingai tvarko mūsų nedidelius finansinius išteklius.

Veikla TTT fonde mums visiems teikia didžiulį moralinį pasitenkinimą.