Finansavimas

BLB narystės mokestis

Kelių Britanijos – Lietuvos bendrijos kategorijų nariai skiria tam tikrą auką TTT fondui. Nuo pat TTT fondo įkūrimo dienos šios lėšos yra pagrindinis jos finansavimo šaltinis. Tai reiškia, kad BLB nariai yra artimai susiję su TTT veikla.

Kita finansinė parama

 TTT fondo darbus yra pastebėję nemažai žmonių, kuriems esame dėkingi už jų skirtą finansinę paramą mūsų programoms.                 

Parama natūra

Šalia finansinės paramos, TTT sulaukia ir atskirų asmenų bei organizacijų indėlio pasidalijama profesine patirtimi ir skiriamu laiku įgyvendinant mūsų projektus. Ši pagalba iš tiesų neįkainojama – be jos TTT nebūtų galėjęs ir negali įgyvendinti daugelio savo tikslų.

Aukos

 TTT dėkoja už visas aukas, padedančias įgyvendinti pradėtus projektus ir imtis naujų darbų. Paaukoti galite pervesdami lėšų į TTT banko sąskaitas Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje, auką galite įteikti ir grynaisiais bet kuriam TTT fondo patikos valdytojui. Visos aukos yra įtraukiamos į TTT metines ataskaitas.

Padėka

 Neįmanoma suminėti visų žmonių ir organizacijų, tačiau peržiūrėję mūsų svetainę aiškiai matysite mūsų rėmėjus ir draugus.

TTT nuoširdžiai dėkoja visiems, mus parėmusiems iki šios dienos, ir tiems, kurių paramos galbūt dar sulauksime.

TTT metinės ataskaitos

Ankstesnių dvejų metų ataskaitos pateikiamos skyrelyje TTT metinės ataskaitos.