Savanoriškos veiklos Lietuvoje apžvalga

The Tiltas Trust išleido Savanoriškos veiklos  Lietuvoje apžvalgą.
TTT žinios apie dabartinę savanorystės situaciją Lietuvoje buvo gana ribotos. Todėl buvo nutarta atlikti savanorystės analizę, o ši ataskaita yra šios analizės rezultatas.  TTT ir ataskaitos autorę Astą Medišauskaitę ribojo laikas ir kuklūs ištekliai, todėl ataskaita nėra tokia gili, kokią galėtų atlikti Vyriausybė.Vis dėlto tikimės, kad ataskaita yra pakankamai įžvalgi ir leis sudaryti
Didžiosios Britanijos gerosios patirties pritaikymo Lietuvoje planus.