Apie labdaros fondą „The Tiltas Trust”

Labdaros fondas „The Tiltas Trust“ yra įregistruotas Jungtinės Karalystės Labdaros komisijoje. Tai reiškia, kad mūsų veiklą reglamentuoja atitinkamas JK Vyriausybės įstatymas, o vykdoma finansų kontrolė užtikrina, kad visos labdarai skiriamos lėšos būtų naudojamos tik labdaros tikslams. Fondo patikos valdytojai dirba neatlygintinai, tačiau gali paprašyti kompensuoti tam tikras išlaidas.

TTT fondas buvo įkurtas 2007 m. vasarį kaip  Britanijos – Lietuvos bendrijos labdaros padalinys. Pati bendrija įsikūrė 1994 metais, siekdama didinti abiejų šalių tarpusavio supratimą. Jos nariai dalį savo nario mokesčio gali skirti TTT fondo veiklai.

Su TTT vykdomais projektais galite susipažinti skyrelyje Projektai.