Informaciniai biuleteniai

TTT fondas rengia laikas nuo laiko leidžiamus informacinius biuletenius anglų kalba, kuriuose informuoja savo rėmėjus ir bendraminčius apie naujausius įvykius. Deja, turimi ištekliai kol kas neleidžia jų išversti į lietuvių kalbą. Spustelėję toliau pateiktas nuorodas, galite susipažinti su iki šios dienos išleistais numeriais:

2008 m. vasario mėn. informacinis biuletenis Nr. 1

2008 m. rugsėjo mėn. informacinis biuletenis Nr. 2

2008 m. gruodžio mėn. informacinis biuletenis Nr. 3

2009 m. lapkričio mėn. informacinis biuletenis Nr. 4.

2010 m. liepos mėn. informacinis biuletenis Nr. 5. (lietuvių kalba)