Britanijos – Lietuvos bendrija (BLB)

Britanijos – Lietuvos bendrija

Pirmininkas: Didžiai gerbiamas seras Malcolm Rifkind, KCMG QC MP

Pirmininkauja: Jeremy Hill

Britanijos – Lietuvos bendrija (BLB) siekia plėtoti kuo glaudesnius ryšius, įskaitant kultūros, švietimo bei labdaros, tarp asmenų ir organizacijų Jungtinėje Karalystėje (JK) ir Lietuvoje. Bendrija vienija daugybę narių, kilusių iš įvairios aplinkos ir turinčių kuo įvairiausių interesų: tai ir mokslo bendruomenės atstovai, ir teisininkai, diplomatai, technikos, heraldikos, gėlininkystės, medicinos specialistai, taip pat privatūs asmenys, kurie domisi Lietuva ir nori apie ją kuo daugiau sužinoti.

 Bendrijos veikla

Bendrija organizuoja įvairius renginius, tokius kaip pokalbiai, paskaitos, koncertai, taip pat užsiima socialine veikla. Pokalbius ir paskaitas veda atitinkamų sričių specialistai. Dauguma bendrijos renginių vyksta Lietuvos ambasadoje Londone, kur bendrijos nariai ir jų svečiai gali pratęsti vakarą su taure vyno ir užkandžiais. Bendrija taip pat dalyvauja projektuose, kuriais skatinami ryšiai ir profesinės patirties mainai tarp JK ir Lietuvos.

 Bendrijos žurnalas „Tiltas“

Svarbus ryšių tarp bendrijos narių palaikymo elementas yra laikas nuo laiko leidžiamas žurnalas „Tiltas“. Žurnalas nariams platinamas nemokamai. Jame spausdinami straipsniai apie ryšius tarp Didžiosios Britanijos ir Lietuvos, Lietuvos istoriją, politiką, kultūrą, taip pat knygų apžvalgos, poezija bei interviu su iškiliais politikos ir kultūros veikėjais.

 Narystė

Bendrijos narystė gali būti eilinė, studentų, remiančioji, korporatyvinė ir iki gyvos galvos. Pastarųjų trijų kategorijų narių mokamas papildomas mokestis yra skiriamas „The Tiltas Trust“ fondo veiklai, šie pinigai gali būti laikomi „Gift Aid“ („Dovanojamos paramos“) lėšomis Jungtinėje Karalystėje. Norėdami gauti nario anketą ir informacijos apie narystės mokesčius, rašykite mums adresu blssecretary@hotmail.com.