Konsultacija dėl savanoriškos veiklos Lietuvoje: mums reikia jūsų pagalbos!

Labdaros fondas „The Tiltas Trust” (TTT) jau beveik šešerius metus bendradarbiauja su Lietuvos savanorių organizacijomis. Šio fondo patikos valdytojams didelį įspūdį daro jos partnerinių organizacijų savanorių atsidavimas savo veiklai ir išradingumas, kurį pasitelkę jie pasiekia išties stulbinančių rezultatų – neretai tenkindamiesi ribotais ištekliais ir teturėdami menkai išvystytas struktūras.

TTT fondas įsikūręs Jungtinėje Karalystėje, kur savanorystė jau ištisus dešimtmečius yra tapusi daugumos gyventojų gyvenimo būdo dalimi. Britų visuomenė gyventų daug prasčiau, jei kasdien, be jokių išeiginių, negautų milijonų savanorių indėlio visose gyvenimo srityse.

TTT fondą labai nudžiugino Lietuvos vyriausybės iniciatyva 2011 m. priimti naują Savanoriškos veiklos įstatymą.  Tai atvėrė kelią Lietuvos draugams padėti savanorių organizacijoms geriau planuoti savo veiklą ir valdyti savo savanorių srautus.  TTT fondo atstovai mano, kad fondo pagalba gali  būti labai produktyvi.

Suprasdami, kad mūsų žinios apie savanorystę Lietuvoje buvo surinktos iš padrikų šaltinių ir,  geriausiu atveju, buvo šališkos, mes pavedėme Astai Medišauskaitei, kuri pati yra savanorė, atlikti nedidelį tyrimą ir parašyti ataskaitą TTT fondui. Šį tyrimą ji atliko 2011 metų pabaigoje, o 2012 metų pradžioje aprašė gautą informaciją. Ataskaita padėjo TTT fondo atstovams aiškiau suprasti situaciją Lietuvoje. Tačiau Asta sako, kad šioje ataskaitoje pateikti tik vieno asmens pastebėjimai, todėl jie negali būti laikomi išsamiais. Taigi mes ėmėme svarstyti, kaip geriau panaudoti Astos darbą.

TTT fondas norėtų išsiaiškinti, kaip britų organizacijos, turinčios patirties savanorystės srityje, galėtų padėti vystyti savanorišką veiklą Lietuvoje. Mes norėtume pasinaudoti Astos ataskaita trumpai pristatydami situaciją Lietuvoje Jungtinės Karalystės organizacijoms ir paprašyti jų pagalbos.  Tačiau prieš tai norėtume plačiau pasitarti su Lietuvos savanorių bendruomene ir savanoriškos veiklos plėtra suinteresuotais asmenimis, kaip galėtume patobulinti Astos tekstą, kad turėtume kuo išsamesnę informaciją.

Mes įdėjome Astos ataskaitą į TTT interneto svetainę kviesdami visus savanoryste besidominčius žmones pateikti savo kritiką, pastabas ir papildomą informaciją. Tai bus tarsi Vikipedijos kūrimas. Pasiūlytą informaciją mes iškart įdėsime į tekstą, kad visi autoriai galėtų matyti vieni kitų mintis ir taip būtų parengta galutinė išsami medžiaga.

Kviečiame savo nuomonę siųsti adresu info@thetiltastrust.org

Laukiame jūsų komentarų, tačiau jūsų mintis galėsime įdėti į interneto svetainę tik tuo atveju, jeigu jūs pateiksite siūlomą informaciją papildydami dabartinę ataskaitą arba pakeisdami esamą tekstą kitokiais duomenimis.

Jūsų indėlis turi būti parašytas tik lietuvių kalba. Angliška teksto versija bus atnaujinta tik pasibaigus šiai užduočiai.

Visos pastraipos yra sunumeruotos, kad būtų lengviau teikti nuorodas.

Prašome naudoti pridedamą formą, kad galėtume užregistruoti jūsų indėlį.

Komentarų laukiame iki 2013 m. balandžio 30 d.

Manome, kad tai bus labai įdomi ir novatoriška plataus masto konsultacija.

Jūsų nuomonė mums iš tiesų svarbi, todėl labai laukiame jūsų atsiliepimų.

Michael Peart, Fondo „The Tiltas Trust“ pirmininkas

This entry was posted on Wednesday, March 6th, 2013 at 3:47 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply